Müdürlük Görevleri

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ1- Dilovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre Belediyelerle ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haber ve yazıların kupür haline getirilerek çoğaltılarak Başkan ve Başkan Yrd. İle Müdürlere ve Meclis Üyelerine ulaştırılması, kupürlerin arşivlenmesi,


2- Başkan ile basın kuruluşları ve basın mensupları arasında koordinasyonun sağlanması,


3- Belediyemiz ile ilgili tüm organizasyonların takip edilerek fotoğraf ve kamera ile görüntülenmesi, arşivlenmesi


4- Belediyemiz ile ilgili çalışmalara basın mensuplarının davet edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için basın bültenlerinin hazırlanması, basın kuruluşlarına faks geçilmesi ve e-posta gönderilmesi,


5- Basında çıkan yanlış, hatalı ve eksik haberlerin tespit edilerek ilgili müdürlüklerden doğru bilgilerin alınması ve basın kuruluşlarına tekziplerin iletilmesi,


6- Radyo ve TV kanallarında Dilovası Belediyesi ile ilgili tüm konuların takip edilerek kayıt edilmesi ve arşivlenmesi,


7- Dilovası ile ilgili görülen kitap, dergi, kaset ve CD'lerin basımı ve yayımlanması,


8- Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarının yapılması,


9- Belediyemiz WEB Sitesinin hazırlanması,


10- Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturulması,


11- Yapılan çalışmalar hakkında halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme çalışmaları ile kamuoyu ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yapılması,


12- Düzenlenecek çeşitli organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla diğer birimler ile koordineli olarak çalışmaların yapılması, 

Bağlı Servisler


Basın ve Yayın Servisi

Halkla İlişkiler Servisi

Bilgi İşlem Sevisi

Oluşturulma Tarihi : 22.04.2015

Görev Tanımları