2024 Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2024 yılı dönemi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, 16.01.2024 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
              Tüm halkımıza ilanen duyurulur.


 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 İsim Yoklaması
 Açılış konuşması
 Bir önceki birleşimlere ait görüşme tutanakları özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1 Belediye Hesapları İçin Haczedilemez Kararı Alınması.
2 Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.
3 Geçici İşçi Vizeleri.
4 Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.
5 Afet İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
6 Kadastro Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçilmesi.
7 Köseler Mahallesi 307 Ada 5 Parsel’de Bulunan Taşınmazın Müftülüğe Tahsisi. (Komisyon
Raporu)
8 Tavşancıl Mahallesi 381/3 İle 356/4 Nolu Parsellerin Takas Talebi. (Komisyon Raporu)
9 Mimar Sinan Mahallesinde Orman İşletmesinden Kiralanan Katı Atık Aktarma Tesisinin On
Yıllığına Kiraya Verilmesi.
10 Denetim Komisyonu Seçimi.