2022 Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 06/12/2022 tarihine rastlayan Salı günü Saat:11.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

              Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

 • İsim Yoklaması
 • Açış konuşması
 • 04.11.2022 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

 1. Muş Merkez Yaygın Belediyesi İle Kardeş Şehir İlişkisi Kurulması.
 2. Birimler Arası Bütçe Aktarma.
 3. 2023 Yılı Harç ve Tarifelerinin Belirlenmesi.
 4. Belediye Hesaplarının Haczedilemez Kararı Alınması.
 5. Tavşancıl Mahallesinde 306 Ada’da Bulunan Cami Alanının Vasfının Değiştirilmesi İçin Plan Değişikliği Yapılması.
 6. 578 Ada’da Bulunan 67-68-69-70-71-72-73-74 ve 91 Parsellerin Fonksiyon Değişikliği İçin Plan Tadilatı
 7. Mimar Sinan Mahallesi 134 Ada 1 No’lu Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Plan Değişikliği Yapılması.
 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2022 Yılı Hizmet Tarifeleri Listesinde Yer Alan Hatalı Harç Kaleminin Düzeltilmesi Talebi.