2023 Şubat Ayı Meclis Toplantısı İlanı

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 07/02/2023 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

 • İsim Yoklaması
 • Açış konuşması
 • 03.01.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

 1. Dilovası Kaymakamı Dr. Metin KUBİLAY’a Fahri Hemşehri Beratı Verilmesi.
 2. Muş Merkez Yaygın Belediyesine Ayni Yardım Yapılması.
 3. Dilbel Organizasyon A.Ş. Ayni Sermaye Artış Talebi.
 4. Dilovası Kültür Merkezi’ne İsim Verilmesi.
 5. Tavşancıl Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Görüşülmesi.
 6. Demirciler Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 7. Kayapınar Mahallesi 108 Ada 12 ve 13 Nolu Parsellerde Kamulaştırma Yapılması.
 8. Kent Meydanı Projesi İçin İlgili Kurumlarla Gerekli İşlemlerin Yapılması.
 9. Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Güncellenmesi.
 10. Basın Yayın Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesinin ayrılması.
 11. Orhangazi Mahallesi Saka Boğazı Mevkii 106 ada 7 No’lu Parselde 1700,75 m2 Hissenin Kamulaştırılması veya Takas Yapılması.