2023 Mart Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mart ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 02/03/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

          Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 07.02.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

  1. Orhangazi Mahallesi 106 Ada 7 Nolu Parselde bulunan hissenin Kamulaştırılması veya Takas İşlemi Yapılması Teklifi. (Komisyon Raporu)
  2. Tavşancıl Rezerv Yapı Alanında Kalan Taşınmazların Hazine Adına Devir Talebi.
  3. Kaçak Yapılaşmanın Önüne Geçmek İçin Tedbirlerin Arttırılması.
  4. 200m2 ve Üzeri Tarımsal Nitelikli ve Diğer Tarım alanlarında Yapılan Yapıların Yapı Denetim Sürecine Dahil Edilmesi.
  5. Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kaldırılarak Yapı Denetim Müdürlüğü Kurulması.
  6. Yapı Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi.