2023 Nisan Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 04/04/2023 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

          Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

 • İsim Yoklaması
 • Açış konuşması
 • 02.03.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

 1. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Seçimi.
 2. Plan Bütçe Komisyonu Seçimi.
 3. Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Seçimi.
 4. Encümen Üyesi Seçimi.
 5. Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
 6. 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 7. Palgaz Genel Kurulu Toplantılarına Katılma Yetkisi Verilmesi.
 8. Çerkeşli Mahallesi 719 Ada 31 Nolu Parselde bulunan İki Hissenin Satın Alınması.
 9. İskele İmar Planı Revizyon Teklifi. (Komisyon Raporu)
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna Yer Tahsis Edilmesi.
 11. Köseler Mahalle Muhtarlığının Düğün Salonu Ve Lokal Binalarının Tahsis Talebi.
 12. 04.11.2022 Tarih ve 86 Sayılı Meclis Kararının İptali.(Köy Kanunu 31.12.2025 Tarihine Kadar Uzatıldığından, Kırsal Köy Kanunun İptali)