2023 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 02/05/2023 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

              Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 04.04.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM:

  1. 2022 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
  2. Mimar Sinan Mahallesi 609 Ada 1 Nolu Parselin Satın Alma Teklifinin Görüşülmesi.
  3. Adnan Kahveci Parkının Kira İhalesi Teklifinin Görüşülmesi.
  4. Afet İşleri Müdürlüğü Kurulması Teklifinin Görüşülmesi.
  5. Kayapınar Mahallesi G23-A-22-A-4-A Uygulama İmar Planı Paftası 108 Ada 12 ve 13 Parsellere İlişkin1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
  6. Baz istasyonları Yer Kiralama Talepleri.