2023 Haziran Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Haziran ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 01/06/2023 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

          Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 02.05.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

  1. Tavşancıl Gençlik Merkezinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Satın Alınması Teklifinin Görüşülmesi.
  2. İç Borçlanma Yetkisi Verilmesi.
  3. Kayapınar Mahallesi G23-A-22-A-4-A Uygulama İmar Planı Paftası 108 Ada 12 ve 13 Parsellere İlişkin1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.