2023 Ekim Ayı Meclis Toplantısı İlanı

                                                                            İ L A N
                                     DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.


          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin 2023 Yılı Dönemi Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 03.10.2023 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Belediyemiz Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.
                Tüm halkımıza ilanen duyurulur.


İsim Yoklaması
Açış konuşması

01.09.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1 2024 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi.
2 2024 Yılı Analitik Bütçe Taslağının Görüşülmesi.
3 Birimler Arası Bütçe Aktarma (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne 2.500.000TL.)
4 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı.
5 Diliskelesi Mahallesi 585 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Plan Teklifi.
6 Çerkeşli (Orhangazi) Mahallesi 106 Ada 7 Parselde Hisse Satın Alınması Veya Takas.