2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi İlanı

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-105.02                                                                                           

Konu :  Meclis Toplantısı                                                                                                                                                                                                  04/10/2023

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.    

 

               5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin 2023 Yılı Dönemi Ekim ayı olağan toplantısının 2. Birleşimi 11.10.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:15.00’de Belediyemiz Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.

               Tüm Halkımıza ilanen duyurulur.

 

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 03.10.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

  1. 2024 Yılı Bütçe Kararnamesinin Görüşülmesi.
  2. 2024 Yılı Analitik Bütçe Taslağının Görüşülmesi.

 

                                                                                                                                                                                                               Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı