2023 Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin 2023 Yılı Dönemi Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 01.11.2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:15.00’de Belediyemiz Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır.
             Tüm Halkımıza ilanen duyurulur.


İsim Yoklaması
Açış konuşması
11.10.2023 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1 Köseler Köyü Gençlik Merkezinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisi.
2 Üzerinde Vatandaşların Taşınmazları Bulunan Diliskelesi (Muallim-1) Mahallesi G23aa21a3b Pafta Nolu 571Ada 8 Nolu Parselin İhale Yoluyla Satışa Çıkarılması.
3 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı.
4 Diliskelesi Mahallesi 585 Ada 1 Parsel Uygulama İmar Plan Teklifi.
5 Çerkeşli (Orhangazi) Mahallesi 106 Ada 7 Parselde Takas.