06.11.2023 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı İlanı

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden 06/11/2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Başkanlık Makamında Olağanüstü Meclis Toplantısı yapılacaktır.
             Tüm Halkımıza ilanen duyurulur.


İsim Yoklaması,
Açış Konuşması,


GÜNDEM :
1 Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait olan Demirciler Mahallesi Küçük Sanayi Projesi İçin Kamu Yararı Kararı Alınması