2024 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2024 yılı dönemi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi, 01.02.2024 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
              Tüm halkımıza ilanen duyurulur.


İsim Yoklaması
 Açış konuşması
 Bir önceki birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1 Demirciler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan imamevi ve Kuran kursunun beş yıllığına İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi.
2 Tavşancıl Fikri Bengi Caddesi No:27’de bulunan 25m2 dükkanını Müftülüğe tahsis talebi.
3 Trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.