2024 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2024 yılı dönemi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, 03.05.2024 tarihine rastlayan Cuma günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

              Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

 

  • İsim Yoklaması
  • Açılış konuşması
  • Bir önceki birleşimlere ait görüşme tutanakları özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM:  

  1. Asil Meclis Katip Üyesi ve Yedek  Meclis Katibi Üyesi Değişikliği Seçimi..   
  2. 2023 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.