2024 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Oturumu İlanı

           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2024 yılı dönemi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Oturumu, 14.05.2024 tarihine rastlayan Salı günü Saat:11.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
               Tüm halkımıza ilanen duyurulur.


 İsim Yoklaması
 Açılış konuşması


GÜNDEM:
1 2023 Kesin Hesabının Görüşülmesi.
2 Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine 1 Asil ve 1 Yedek Üye Seçilmesi.