2024 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı İlanı

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 2024 yılı dönemi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi, 02.07.2024 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
              Tüm halkımıza ilanen duyrulur.


 İsim Yoklaması
 Açılış konuşması
 Bir önceki birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1 Dilbel Sosyal ve Personel Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketini Genel Kurulda Temsil Etmek Üzere
Belediye Başkanı Ramazan ÖMEROĞLU’na Yetki Verilmesi.
2 Numarataj İşlemlerinde Uygulanacak Ücret Tarifesi.
3 Bütçe Aktarımı (Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Basın Yayın Müdürlüğüne)
4 Depolama Alanlarında Minimum İfraz Şartı.
5 Tavşancıl Mehmet Günel Caddesi Ticari Olarak Yapı Yapılması İzni.
6 Çerkeşli Mimar Sinan Sınırlarında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Plan Değişikliğine
İlişkin 1 Adet İtirazın Değerlendirilmesi.
7 04/04/2023 Tarih ve 36 Sayılı Meclis Kararı İptali.
8 Hisse Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi ve Meclis Kararının Yenilenmesi.
9 Hazineden Devir Alınan Parsellerin Fiyatının Belirlenmesi