Dijital Belediyecilik

Orjinal Resim
Proje Durumu : Projeler

Hızla gelişen teknolojiye uygun olarak belediyemizce verilen hizmetlere hızlı ve etkin olarak ulaşılmasının sağlanılması, vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden dijital ortamda işlemlerini yapabilmesi başta e-ruhsat, e-izin,e-imar, e-beyyaname olmak üzere pek çok sürecin dijital ortamda yürütülmesi için alt yapı oluşturularak dijital belediyecilik hizmeti sunacağız.