Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Orjinal Resim
Proje Durumu : Tamamlanan Projeler

 

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirmek, insanlarımızı bir meslek kolunda eğitmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme kurslarımızı ilçemize kazandıracağız.