Kent Konseyi

Orjinal Resim
Proje Durumu : Tamamlanan Projeler

 

Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukunun korunması; çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verebilme, katılım ve yeniden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacı ile Kent Konseyi kurularak tüm paydaşların katılımı sağlanacak ve aktif olarak faaliyetleri desteklenecektir.