Cumhuriyet Dönemi

Yunan ve İngiliz işgalini gören bölgemiz İngilizlerin Gebze’yi işgal etmek için Diliskelesi’ne İngiliz askerlerinin çıkartma yaptıklarına şahit olmuştur. Gebze’yi işgal eden İngiliz askerleri Diliskelesi’nden çıkartma yapmışlardır.


Yunan askerleri ise Diliskelesi tren istasyonunu kullanmışlardır. Buradan çıkan Yunan askerleri Tavşancıl, Çerkeşli ve çevre beldelere ulaşıp halkı sindirmek ve istediklerini kolayca elde etmek için her türlü baskıyı uygulamışlardır.

Genel Kurmay Başkanlığı Kayıtlarında Dilovası

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI -ANKARA

02.01.1979 gün ve 4 sayılı yazısı 

13 Temmuz 1336 (1920) Günü, İngiliz kuvvetleri, topçu ateşinden sonra, Gebze ‘ye taarruz etmiş, Diliskelesi’ne çıkarma yapmış ve Gebze’yi işgal etmiştir. Gebze’yi savunan “Osmancık Taburu” üstün İngiliz kuvvetlerinin taarruzu karşısında Gebze’yi boşaltarak 15 km. kuzeye çekilmiştir.

Belge: 254 
(Gebze Kaymakamlığı’nın 21 Kasım 1336 tarih ve 383 sayılı yazısında)

Bir subay komutasındaki Yunan askeri 18 Kasım 1336 (1920) Perşembe günü Diliskelesi’nden hareket ederek Tavşancıl Köyünü abluka etmişler. Köy ihtiyar heyetine baskı yaparak halkın Yunan askerlerinden memnun olduklarına dair, mazbata düzenlenmesini istemişlerdir. Muallim, Çerkeşli ve Demirci köylerinde de aynı yolda davranmışlardır. İstasyondaki Yunan askeri komutanlığı bu gibi hareketlerde bulunarak halkı incitmektedir.